Chăm sóc

tóc

Chăm sóc

da mặt

Chăm sóc

toàn thân

Tẩy lông

Tẩy lông

Bikini
Tay
Chân
Mép
Chân

Nách
Lưng

350.000/ 500.000 vnd
180.000/250.000 vnd

60.000 vnd
100.000 vnd
150.000 vnd
350.000 – 800.000 vnd