Chăm sóc
tóc

Chăm sóc
da mặt

Chăm sóc
toàn thân

Tẩy lông

Chăm Sóc Tóc

Cắt tóc em bé 
Cắt tóc nam
Cắt tóc nữ
Gội đầu khách
Gội đầu
Gội đầu loreal/fanola
Gội đầu Morocconoil
Sấy kiểu
Gội đầu + sấy kiểu
Gội loreal/fanola + sâý kiểu
Gội đầu + thư giản chân
Nhổ tóc bạc
Cắt da không son
Sơn móng tay chân
Cạo mặt
Tỉa chân mày
Uốn/ duổi với loreal
Nhuộm tóc inoa
Nhuộn hightlight
Hấp dầu loreal/fanola
Hấp dầu phục hồi loreal
Hấp dầu khách
Hấp dầu Morocconoil

110.000 vnd
130.000 vnd
160.000 vnd
110.000 vnd
120.000 vnd
140.000 vnd
160.000 vnd
120.000 – 150.000 vnd
210.000 vnd
250.000 vnd
250.000 vnd
150.000 vnd/ 30″
120.000 vnd
120.000 vnd
80.000 vnd
50.000 vnd
800.000 – 3.000.000 vnd
800.000 – 3.000.000 vnd
700.000 – 2.500.000 vnd
400.000 – 1.000.000 vnd
800.000 – 1.500.000 vnd
150.000 vnd
500.000 – 1.000.000 vnd